MOTOR CON LĂN CHO CỔNG MỞ 2 CÁNH

MOTOR CON LĂN KÉO CỔNG MỞ 2 CÁNH hoặc CỔNG MỞ 1 CÁNH

PYM - CN Đài Loan

Tải trọng tối đa cánh cổng: 400kg/cánh

Chiều rộng tối đa cánh cổng: 5m/cánh

Nhập khẩu và phân phối: Công ty Sinh Tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm:

Zalo
Zalo