BỘ CÔNG TẮC 6 CHỨC NĂNG

BỘ CÔNG TẮC hay BÀN PHÍM CHỌN CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 6 CHỨC NĂNG

Người sử dụng có thể chọn được các chế độ mở cửa khác nhau

- Mở toàn phần khi lượng người ra vào quá lớn

- Mở 1 phần khi lượng người ra vào ít

- Mở 1 chiều cho phép đi ra hoặc đi vào

- Giữ đóng cửa không cho phép người qua lại

- Giữ mở cửa khi mang vác các vật cồng kềnh qua cửa

- Mở bình thường theo chế độ tự động

 

Bàn phím chọn chế độ Nabco

         

Bàn phím chọn chế độ FAAC

  

 

 

 

 

 

 

 

Bàn phím chọn chế độ FAAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo
Zalo