BÌNH LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN - Thiết bị cửa cổng Sinh Tài

BÌNH LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN

SINH TÀI cung cấp bình lưu điện cửa cuốn

Mục đích dùng bình lưu điện cửa cuốn ( Bình tích điện ) để phòng khi mất điện sử dụng được remote mở đóng cửa, thời gian lưu điện thường 24 giờ đến 36 giờ

Tùy theo bộ cửa nhỏ hay lớn ( Motor bao nhiêu kg chọn bình cho phù hợp )

Bình lưu điện loại 400kg

Bình lưu điện 600kg

Bình lưu điện 800kg

 

Khi bình lưu điện có vấn đề như hỏng không lưu điện, cần sửa chữa hay lắp mới liên hệ với chúng tôi để phục vụ nhanh nhất