REMOTE - Thiết bị cửa cổng Sinh Tài

REMOTE

Sinh Tài cung cấp tay chìa khóa remote BFT, FAAC, LE-TRON, GENIUS, BENINCA, CAME, NIKE, ...

Tay chìa remote sử dụng lâu ngày hết pin, để vào nước chạm mạch, rơi xuống nền làm đứt chạm mạch điện tử, hoặc khách hàng có nhu cầu làm mới liên hệ với Sinh Tài để được phục vụ

REMOTE ĐÓNG MỞ CỔNG TỰ ĐỘNG

Remote Beninca
750.000 đ/Chìa
Remote FAAC
650.000 đ/chìa
Remote TMT
600.000 đ/chìa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chìa AB
550.000 đ/chìa
Remote Genius
650.000 đ/chìa
Remote BFT
800.000 đ/chìa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo
Zalo