PHỤ KIỆN KHÁC - thanh răng, nhông, bánh xe sắt V

Sinh Tài chuyên nhập khẩu và phân phối THANH RĂNG cổng lùa, NHÔNG XÍCH cho cổng lùa, bánh xe sắt chạy trên V, cốt sắt đặt, vòng UCP nâng cửa
 

Thanh răng cổng lùa
250.000 đ/m

Nhông trượt
350.000 đ/cái

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánh sắt V

Vòng UCP nâng cổng

 

ĐÈN BÁO HIỆU CỔNG HOẠT ĐỘNG:

Đèn báo: 12-24V dc
900.000 đ/cái

Đèn báo: 220V AC
900.000 đ/cái

 

 

 

 

 

Zalo
Zalo