DỊCH VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

04-10-2017

HỆ THỐNG MÁY KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA TỰ ĐỘNG:

 

   

Máy kiểm soát ra vào cửa
tự động bằng vân tay & thẻ tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH TÀI cung cấp thiết bị kết nối với bộ cửa cổng tự động để kiểm soát chiều vào, chiều ra

Máy kiểm soát bằng thẻ từ, bằng vân tay, nhận diện khuôn mặt, bằng mật khẩu ... để kiểm soát an ninh tốt hơn, giảm thiểu rủi ra đồng thời không gây phiền phức cho nhân viên và khách hàng của mình


Zalo
Zalo