Bộ mở cổng bằng điện thoại Wifi - Thiết bị cửa cổng Sinh Tài

Bộ mở cổng bằng điện thoại Wifi

Chúng tôi cung cấp bộ đóng mở cổng bằng điện thoại khi sử dụng Wifi ở bất cứ nơi đâu

Biết được trạng thái cổng đóng đang đóng hoặc đang mở

Sử dụng thay thế remote hoặc nút nhấn mở cổng

Có người thân đến nhà mà không có bạn ở nhà vẫn mở cổng vào được

BỘ ĐÓNG MỞ CỬA CỔNG
BẰNG ĐIỆN THOẠI

- Kết nối và cài đặt dể dàng

- Sử dụng thuận tiện

- Giá: 1.800.000 đ/bộ